Herfs Wallpaper.1 Open de gekozen herst afbeelding in PSP, mijn afbeelding is een eigen foto.
2 Foto/ afbeelding formaat, 1000 pixels breedte, 750 pixels hoogte.
3 Kies een donkere achtergrond, een lichte voorgrond, patroon in de zip.
4 Activeer de tube autum_breeze_by_yuumei, verwijder het watermerk, afbeelding spiegelen.
5 Kopieer de tube, plak als nieuwe laag, links.
6 Slagschaduw, H_V 4, dekking 50, vervaging 5, kleur zwart.
7 Rand toevoegen 1 pixel zwart.
8 Selectie, selecteer alles.
9 Rand toevoegen 5 pixels donkere kleur.
10 Selectie, omkeren.
11 Vul met patroon DI_ST_TT les herfst patroon 1.
12 Randeffecten accentueren, niets selecteren.
13 Selectie, selecteer alles.
Rand toevoegen 10 pixels donkere kleur, selectie omkeren.
14 Vul met patroon DI_ST_TT les herfst patroon 2, niets selecteren.
15 Herhaal punten 8/9/10/11/12.
16 Selectie, selecteer alles.
17 Rand toevoegen 30 pixels donkere kleur.
18 Selectie, omkeren, vul met DI_ST_TT les herfst patroon 3, hoek 0 / schaal 80.
19 Kopieer deze rand, niets selecteren.
20 Selectie, selecteer alles, rand toevoegen 30 pixels donkere kleur, selectie omkeren.
21 Lagen, nieuwe rasterlaag, plak de rand kopie, in de selectie.
22 Afbeelding, spiegelen.
23 Lagen, samenvoegen, omlaag samenvoegen.
24 Selectie, alles selecteren.
25 Selectie inkrimpen met 60 pixels, selectie omkeren.
26 Effecten3D, Afschuining binnen.
Figuur 2, Breedte 10.
Effenheid 6, Diepte 6.
Ambiance 6, Glinstering 10.
Hoek 3015, Intensiteit 40, Stand lichtbron 40.
Selectie, niets selecteren.
27 Selectie, selecteer alles.
28 Rand toevoegen 10 pixels donkere kleur, selectie omkeren.
29 Vul met DI_ST_TT les herfst patroon 1, randeffecten accentueren, niets selecteren.
30 Plaats je watermerk.
31 Bestand opslaan als JPG.

Les ©designirene september 2017.

English

1 Open the selected image in PSP.
2 Photo / image size, 1000 pixels width, 750 pixels height.
3 Choose a dark background, a light forefront, pattern of your choice or this in the zip.
4 Activate the autum_breeze_by_yuumei tube, remove the watermark, image mirror.
5 Copy the tube, paste as new layer, place left.
6 Drop shadow, H_V 4, opacity 50, blur 5, color black.
7 Add border 1 pixel black.
8 Selection, select all.
9 Add border 5 pixels dark color.
10 Selection, revers.
11 Fill with pattern DI_ST_TT lesson autumn pattern 1.
12 Border effects accentuate, select none.
13 Selection, select all.
Add border 10 pixels dark color, revers selection.
14 Fill with pattern DI_ST_TT lesson autumn pattern 2, select none.
15 Repeat points 8/9/10/11/12.
16 Selection, select all.
17 Add border 30 pixels dark color.
18 Selection, invert, fill with DI_ST_TT lesson autumn pattern 3, angle 0 / scale 80.
19 Copy this border, select none.
20 Selection, select all, add border 30 pixels dark color, selection revers.
21 Layers, new raster layer, paste the border copy into the selection.
22 Image, mirror.
23 Layer, merge all.
24 Selection, select all.
25 Selection modify contract with 60 pixels, selection revers.
26 Effects3D,Inner bevel.
Bevel 2, Width 10.
Smoothness 6, Depht 6.
Ambience 6, Shinines 10.
Angle 315, Intensity 40, Elevation 40.
Selection, select none.
27 Selection, select all.
28 Add border 10 pixels dark color, selection revers.
29 Fill with DI_ST_TT lesson autumn pattern 1, highlight border effects, select none.
30 Add your watermark.
31 File save as JPG.

Lesson© designirene september 2017.

Download zip

 

 
Start  |   PSP Lessen   |   Zoeken  |   Favorieten   |   Gebruiksvoorwaarden
Bezoek ook mijn overheerlijke recepten site!
© 2005 - 2010 Denhutsepot.be