Halloween Witch1 Open een frame naar keuze persoonlijk nam ik DI_ST_TT halloween frame3-2017.
2 Verwijder het watermerk met de wisser of selectie.
3 Met de toverstaf, selecteer het midden van frame.
4 Selectie wijzigen uitbreiden met 10 pixels.
5 Lagen, nieuwe rasterlaag, lagen schikken omlaag verplaatsen.
6 Kopieer een achtergrond, DI_ST_TT achtergrond1 les halloweenwitch2017 (1)., plak in de selectie.
Deze kleur kan je aanpssen naar keuze.
7 Afbeelding formaat wijzigen naar 700 pixels, alle lagen aangevinkt.
8 Lagen, nieuwe rasterlaag.
9 Kopieer de DI_ST_TT les halloweenwitch2017 halloweentree1, plak in de selectie.
10 Effecten3D, slagschaduw H_V 4, dekking 50, vervaging 5, kleur zwart, niets selecteren.
11 Lagen, nieuwe rasterlaag.
12 Kopieer de tube DI_ST_TT les halloweenwitch2017 doodshoofd, plak als nieuwe selectie op raster 3.
13 Raster dupliceer, afbeelding spiegelen.
14 Lagen, samenvoegen, omlaag samenvoegen.
15 Effecten3D, slagschaduw H_V 4, dekking 60, vervaging 5, kleur zwart, niets selecteren.
16 Activeer raster 2.
17 Kopieer de tube DI_ST_TT les halloweenwitch2017 wolk, plak als nieuwe laag, verschuif naar boven.
18 Activeer raster4, nieuwe rasterlaag.
19 Kopieer de tube DI_ST_TT halloweenwitch2017 spiderweb2 (1), plak als selectie in de rechterhoek.
20 Kopieer de tube DI_ST_TT halloweenwitch2017 spiderweb2 (2), plak als selectie in de linkerhoek.
21 Lagen, samenvoegen, omlaag samenvoegen.
22 Effecten3D, slagschaduw H_V 4, dekking 50, vervaging 5, kleur zwart, niets selecteren.
23 Activeer raster 3 (boomraster).
24 Kopieer de tube WickedRoadSign~UKA~Sassdeb, plak als nieuwe laag.
25 Kopieer de tube insanyteetubes_halloween19_16 bewerkt, of het originele maar pas dan het formaat aan.
26 Effecten3D, slagschaduw H_V 4, dekking 40, vervaging 5, kleur zwart, niets selecteren.
27 Activeer de eerste raster, kopieer de tekst, plak als nieuwe laag.
28 Plaats je watermerk.
29 Bestand opslaan als JPG, met dank aan Sassdeb en insanyteetubes.

Les ©designirene october 20171 Open a frame of your choice personally I took DI_ST_TT halloween frame3-2017.
2 Remove the watermark with the eraser or selection.
3 With the magic tool, select the middle of frame.
4 Extend selection with 10 pixels.
5 Layers, new raster layer, lay layers move down.
6 Copy a background, DI_ST_TT background1 lesson halloweenwitch2017 (1).
Paste into the selection.
You can choose this color at your choice.
7 Image resize change to 700 pixels, all layers.
8 Layers, new raster layer.
9 Copy the DI_ST_TT lesson halloweenwitch2017 halloweentree1, paste into the selection.
10 Effects3D, drop shadow H_V 4, opacity 50, blur 5, color black, select none.
11 Layers, new raster layer.
12 Copy the tube DI_ST_TT les halloweenwitch2017 skull, paste as a new selection on raster3.
13 Raster duplicate, mirror image.
14 Layers, merge, merge down.
15 Effects3D, drop shadow H_V 4, opacity 60, blur 5, color black, select none.
16 Activate raster 2.
17 Copy the tube DI_ST_TT les halloweenwitch2017 cloud, paste as a new layer, move up.
18 Activate raster4, new raster layer.
19 Copy the tube DI_ST_TT halloweenwitch2017 spiderweb2 (1), paste as selection in the right corner.
20 Copy the tube DI_ST_TT halloweenwitch2017 spiderweb2 (2), paste as selection in the left corner.
21 Layers, merge, merge down.
22 Effects3D, drop shadow H_V 4, opacity 50, blur 5, color black, select none.
23 Activate raster 3.
24 Copy the tube WickedRoadSign ~ UKA ~ Sassdeb, paste as a new layer.
25 Copy the tube insanyteetubes_halloween19_16 edited, or the original but then adjust the format.
26 Effects3D, drop shadow H_V 4, opacity 40, blur 5, color black, select none.
27 Activate the raster 1, copy the text, paste as a new layer.
28 Place your watermark.
29 Save file as JPG, courtesy of Sassdeb and insanytees.

Lesson ©designirene october 2017

Download zip

 

 
Start  |   PSP Lessen   |   Zoeken  |   Favorieten   |   Gebruiksvoorwaarden
Bezoek ook mijn overheerlijke recepten site!
© 2005 - 2010 Denhutsepot.be