PSP Forum
Welkom, %1$s. Alsjeblieft inloggen of registreren.
16 oktober 2021, 01:44:49

:    
Op zoek naar een lesje of een mooie tube?  Dan zit je op het PSP Forum op de juiste plaats!
 
Groetjes, Irene.
837 642 2
: MODesto
* **
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.

16 oktober 2021, 01:44:49

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
11 gasten, 0 leden

+  PSP Forum
|-+  Forum
| |-+  PSP Lessen algemeen ©designirene
| | |-+  Lessen algemeen ©designirene 1 NLD / ENG / FR / DE
| | | |-+  Freedom / NLD - ENG - DE - FR
« vorige volgende »
: [1]
: Freedom / NLD - ENG - DE - FR  ( 1849 )
Irene
Forumbeheerder
PSP verslaafd
*****
Offline Offline

: 4.353


« : 12 oktober 2014, 21:29:26 »
Folder tube Joop Frowein on Drive

DI_freedom2009.zip

Plugin: Graphics Plus.
Met dank aan Joop Frowein link vind je bij favorieten en Permission.

1 Open alle materialen in PSP.
2 Activeer de DI_achtergrondFreedom.
3 Lagen, nieuwe rasterlaag, vul met kleur #b5b5b5.
Lagen, schikken omlaag verplaatsen.
4 Activeer de achtergrondlaag.
Laagdekking tussen 20-30.
5 Effecten, Plugin Graphics Plus, Emboss Standaard.
6 Lagen nieuwe rasterlaag, selecteer alles.
7 Kopieer de tube hagewinde, plak in de selectie.
Selectie, niets selecteren.
Lagen, schikken omlaag verplaatsen.
8 Afbeelding, spiegelen.
Laagdekking tussen 20-30.
9 Met je wisser, wis de takjes van de bloem, vooral op het hoofd.
10 Effecten, Plugin Graphics Plus, Emboss Standaard.
11 Lagen, samenvoegen, zichtbare lagen.
Aanpassen, scherpte, verscherpen.
12 Lagen, nieuwe rasterlaag.
Beeld, klik je raster aan.
13 Gereedschap, selectie op rechthoek.
Trek nu aan de rechterkant, een rechthoek, blijf wel 3 blokjes van de randen.
Beeld, klik je raster uit.
14 Selectie, wijzigen, selectieranden selecteren, 4 pixels, buiten.
Vul deze selectie met patroon Silverbeads.
Selectie, niets selecteren.
15 Met de toverstaf, selecteer het midden, rechthoek.
16 Lagen, nieuwe rasterlaag.
Vul deze selectie met patroon Silverpipes.
Laagdekking 37.
17 Lagen, nieuwe rasterlaag.
18 Kopieer de 4DI_JoopFrowein_Freedom or loyalty tube, plak in de selectie.
19 Selectie, niets selecteren.
20 Afbeelding, spiegelen.
Aanpassen, scherpte, verscherpen.
21 Plak de tube als nieuwe laag.
Afbeelding formaat wijzigen naar 400 pixels hoogte, alle lagen niet aangevinkt.
Verplaats naar rechts.
Aanpassen, scherpte, verscherpen.
22 Rand toevoegen, 4 pixels afwijkende kleur.
Selecteer de rand, vul met patroon Silverbeads.
Selectie, niets selecteren.
23 Rand toevoegen, 15 pixels kleur #b5b5b5.
Selecteer de rand.
24 Lagen, nieuwe rasterlaag.
25 Vul de selectie met patroon Silverbeads.
Laagdekking 30.
Aanpassen, scherpte, verscherpen.
Selectie, niets selecteren.
26 Rand toevoegen, 4 pixels afwijkende kleur.
Selecteer de rand, vul met patroon Silverbeads.
Selectie, niets selecteren.
27 Kopieer het watermerk van Joop Frowein, plak als nieuwe selectie.
28 Plaats je watermerk.
29 Bestand, opslaan als JPG.

Les ©desingirene 2009

English

Plugin: Graphics Plus.
With thank to Joop Frowein.

1 Open all materials in PSP.
2 Activate the DI_achtergrondFreedom.
3 Layers, new rasterlayer, fill with color #b5b5b5.
Layers, arrange, move down.
4 Activate the background.
Layer opacity between 20-30.
5 Effects, Plugin Graphics Plus, Emboss Standaard.
6 Layers, new rasterlayer, select all.
7 Copy the tube hagewinde, paste into selection.
Selection, select none.
Layers, arrange, move down.
8 Image, mirror.
Layer opacity between 20-30.
9 Effects, Plugin Graphics Plus, Emboss Standaard.
11 Layers, merge, merge visible.
Adjust, sharpness, sharpen.
12 Layers, new rasterlayer.
View, Grid on.
13 Selection Tool, on rectangle.
Draft now on the right side, a rectangle, stay 3 cube from the edges.
Vieuw, Grid out.
14 Selection, modify, select selection borders, 4 pixels, outside.
Fill the selection with Pattern Silverbeads.
Selection, select none.
15 With the Magic wand, select the middle, rectangle.
16 Layers, new rasterlayer.
Fill the selection with pattern Silverpipes.
Layer opacity between 20-30.
17 Layers, new rasterlayer.
18 Copy the 4DI_JoopFrowein_Freedom or loyalty tube, paste into selection.
19 Selection, select none.
20 Image, mirror.
Adjust, sharpness, sharpen.
21 Paste the tube, as a new layer.
Image resize to Height 400 pixels, resize all layers off.
Replace to right.
Adjust, sharpness, sharpen.
22 Add border, 4 pixels black.
Select de border, fill with pattern Silverbeads.
Selection, select none.
23 Add border, 15 pixels color #b5b5b5.
With you magictool select the border.
24 Layers, new rasterlayer.
25 Fill the selection with pattern Silverbeads.
Layer opacity between 20-30.
Adjust, sharpness, sharpen.
Selection, select none.
26 Add border, 4 pixels black.
Select the border fill with pattern Silverbeads.
Selection, select none.
27 Copy the watermark off Joop Frowein, paste as a selection.
Selection, select none.
28 Add your watermark.
29 File, save as JPG.

Deutsch

Plugin: Graphics Plus.
Mit Dank an Joop Frowein.

1 Öffnen Sie alle Materialien in PSP.
2 Aktivieren die DI_achtergrondFreedom.
3 Ebenen, neue rasterebene, füllen mit Farbe # b5b5b5.
Ebenen, anordnene, nach unten verschieben.
4 Aktivieren den Hintergrund.
Deckfähigkeit zwischen 20-30.
5 Effekte, Plugin Graphics Plus, Emboss.
6 Ebenen, neue rasterebene, alles auswhälen.
7 Kopieren die tube hagewinde, fügen Sie in der Auswahl.
Auswahl, Auswahl aufheben.
8 Ebenen, anordnene, nach unten verschieben.
Bild, Spiegelen.
9 Deckfähigkeit zwischen 20-30.
10 Effekte, Plugin Graphics Plus, Emboss.
11 Ebenen, einbinden, Sichtbare zusammenfassen.
Anpassen, Schärfe, schärfzeichen.
12 Ebenen, neue rasterebene.
Ansicht, raster on.
13 Auswahlwerkzeug, auf Rechteck.
Entwurf nun auf der rechten Seite, ein Rechteck, Aufenthalt 3 Würfel von den Rändern.
Ansicht, raster aus.
14 Auswahl, ändern, Auswahlrahmen auswhälen, 4 4ixel, außen.
Füllen Sie die Auswahl mit Muster Silverbeads.
Auswahl, Auswahl aufheben.
15 Mit dem Zauberstab, wählen Sie die mittlere, Rechteck.
16 Ebenen, neue rasterebene.
Füllen die Auswahl mit pattern Silverpipes.
Deckfähigkeit zwischen 20-30.
17 Ebenen, neue rasterebene.
18 Kopieren die 4DI_JoopFrowein_Freedom oder Loyalität Rohr, fügen ein in der Auswahl.
19 Auswahl, Auswahl aufheben.
20 Bild, Spiegelen.
Anpassen, Schärfe, schärfzeichen.
21 Fügen die tube ein wie neue Ebene.
Bild ändern in Höhe 400 Pixel.
Ersetzen Sie nach rechts.
Anpassen, Schärfe, schärfzeichen.
22 Rand hinzufügen, 4 Pixel schwarz.
Wählen die rand, füllen mit Pattern Silverbeads.
Auswahl, Auswahl aufheben.
23 Rand hinzufügen, 15 Pixel Farbe # b5b5b5.
Wählen die rand.
24 Ebenen, neue rasterebene.
25 Füllen die Auswahl mit Muster Silverbeads.
Deckfähigkeit zwischen 20-30.
Anpassen, Schärfe, schärfzeichen.
Auswahl, Auswahl aufheben.
26 Rand hinzufügen, 4 Pixel schwarz.
Wählen die rand füllen mit Pattern Silverbeads.
Auswahl, Auswahl aufheben.
27 Kopieren Sie das Wasserzeichen Joop Frowein, fügen Sie eine Auswahl.
Auswahl, Auswahl aufheben.
28 Laden Sie Ihre Wasserzeichen.
29 Datei, speichern als JPG.

Français

Plugin: Graphics Plus.
Merci à Joop Frowein.

1 Ouverte tous les matériaux dans la PSP.
2 Activez la DI_achtergrondFreedom
3 Calques, nouveax calqueraster, remplir avec la couleur # b5b5b5
Calques, déplacer vers la bas.
4 Activer le calque d'arrière-plan.
Raster opacité 20-30.
5 Effets, Plugin Graphics Plus, Standard Emboss.
6 Calques, nouveax calqueraster, sélectionnez tous.
7 Copiez le tube Hagewinde, collez-le dans la sélection.
Sélection, désélection tout.
Calques, déplacer vers la bas.
8 Image, miroir.
Raster opacité 20-30.
9 Effets, Plugin Graphics Plus, Standard Emboss.
11 Calques, fusionner, les calques visibles.
Réglage, netteté, netteté.
12 Calques, nouveax calqueraster.
Image, cliquez sur votre réseau.
13 Outils de la sélection, rectangle.
Tirrez maintenant sur le côté droit, un rectangle, le séjour de moins de 3 pâtés de maisons de la bordure.
Image, cliquez sur votre réseau.
14 Sélection, modiefir, sélectionner les bordures de la sélection, 4 pixels, à l'extérieur.
Remplissez cette sélection avec Silverbeads.
Sélection, désélection tout.
15 Avec la baguette magique, sélectionnez le rectangle moyen.
16 Calques, nouveax calqueraster.
Remplissez cette sélection avec SilverPipes.
Raster opacité 37.
17 Calques, nouveax calqueraster.
18 Copie la 4DI_JoopFrowein_Freedom la fidélité ou de tube, collez-le dans la sélection.
19 Sélection, désélection tout.
20 Image, miroir.
Réglage, netteté, netteté.
21 Collez le tube comme un nouveau calqueraster.
Redimensionner l'image à 400 pixels, n'ont pas toutes été vérifiées.
Déplacer vers la droite.
Réglage, netteté, netteté.
22 Ajouter bordure, 4 pixels de couleur différente.
Sélectionnez le bord, remplir avec motif Silverbeads.
Sélection, la sélection rien.
23 Ajouter bordure, 15 pixels de couleur # b5b5b5.
Sélectionnez le bordure.
24 Calques, nouveax calqueraster.
25 Remplissez la sélection avec Silverbeads.
Raster opacité 37.
Réglage, netteté, netteté.
Sélection, désélection tout.
26 Ajouter bordure, 4 pixels de couleur différente.
Sélectionnez le bordure, remplir avec Silverbeads.
Sélection, désélection tout.
27 Copiez le signature de Joop Frowein, coller comme une nouvelle sélection.
28 Ajouter votre signature.
29 Fichier, Enregistrer a JPG.

Lesson ©designirene 2009 - 2017
Een lach maakt je dag.
: [1]  
« vorige volgende »
:  

Powered by MySQL Powered by PHP SMF 2.0.18 | SMF © 2017, Simple Machines
TinyPortal 1.6.4 © 2005-2019

Er is een fout opgetreden!

Call to undefined function tportal_version()