PSP Forum
Welkom, %1$s. Alsjeblieft inloggen of registreren.
16 oktober 2021, 00:33:26

:    
Op zoek naar een lesje of een mooie tube?  Dan zit je op het PSP Forum op de juiste plaats!
 
Groetjes, Irene.
837 642 2
: MODesto
* **
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.

16 oktober 2021, 00:33:26

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
14 gasten, 0 leden

+  PSP Forum
|-+  Forum
| |-+  PSP Lessen algemeen ©designirene
| | |-+  Lessen algemeen ©designirene 1 NLD / ENG / FR / DE
| | | |-+  The weel of time./ NLD - ENG - FR - DE
« vorige volgende »
: [1]
: The weel of time./ NLD - ENG - FR - DE  ( 1636 )
Irene
Forumbeheerder
PSP verslaafd
*****
Offline Offline

: 4.353


« : 11 oktober 2014, 07:39:13 »
DI_theweeloftime 2009.zip

Met dank aan Chris Ortega.
Plugins: Bordermania, L&K's Frederiek, L&K Elvida.

1 Open de Chris Ortega afbeelding in PSP.
2 Kies een donkere achtergrond, lichte voorgrond kleur.
3 Verloop stijl Lineair, hoek 45, herhalingen 5, omkeren niet aangevinkt.
4 Rand toevoegen 3 pixels wit, vul met verloop.
5 Rand toevoegen 1 pixel donkere kleur.
6 Rand toevoegen 3 pixels wit, vul met verloop.
7 Rand toevoegen 20 pixels donkere kleur.
Selecteer de rand.
8 Effecten, Plugin L&K's Frederiek.
Control 0-50, Control 1-6.
9 Effecten, Plugin Bordermanie, Frame#1.
Border Width 5- Frame Width 5.
Selectie, niets selecteren.
10 Afbeelding, formaat wijzigen naar 450 pixels hoogte.
11 Bestand, nieuw 600 x 450 pixels.
Vul het bestand met verloop.
12 Aanpassen, Vervaging, Gaussiaanse vervaging 15.
13 Effecten, L&K Elvida, Distance 150.
14 Kopieer je net gemaakte afbeelding, plak als nieuwe laag.
Deze staat normaal in het midden !
15 Slagschaduw, H-V 5, dekking 50, vervaging 5, kleur zwart.
Herhaal de slagschaduw met H-V min-5.
16 Activeer je Kloonpenseel, instellingen in de zip.
17 Ga met de cirkel in het midden van je afbeelding staan, klik recht.
18 Lagen, nieuwe rasterlaag.
Klik nu aan de linkerzijde enkele malen, met links, op je afbeelding.
19 Raster dupliseer, afbeelding, spiegelen.
20 Raster 3 op Luminantie, kopie raster 3 op Luminantie Oud.
21 Rand toevoegen 3 pixels wit, vul met verloop.
22 Rand toevoegen 20 pixels donkere kleur.
Selecteer de rand.
23 Effecten, Plugin L&K's Frederiek.
Control 0-50, Control 1-6.
24 Effecten, Plugin Bordermanie, Frame#1.
Border Width 5- Frame Width 5.
Selectie, niets selecteren.
25 Rand toevoegen 40 pixels wit, selecteer de rand, vul met verloop.
Effecten, L&K Elvida, distance 150.
26 Effecten, Plugin Bordermanie, Frame#1.
Border Width 5- Frame Width 5.
Selectie, niets selecteren.
27 Plaats de watermerken.
28 Bestand, opslaan als JPG.

Les ©desingirene april 2009.

English

My thank to Chris Ortega.
Plugins: Bordermania, L&K's Frederiek, L&K Elvida.

1 Open the Chris Ortega image in PSP.
2 Choose a dark background, light forerfront color.
3 Gradient, style Linear, angle 45, repeats 5, invert no.
4 Add border 3 pixels white, fill with gradient.
5 Add border1 pixel dark color.
6 Add border 3 pixels white, fill with gradient.
7 Add border 20 pixels dark color.
Select the border.
8 Effects, Plugin L&K's Frederiek.
Control 0-50, Control 1-6.
9 Effects, Plugin Bordermanie, Frame#1.
Border Width 5- Frame Width 5.
Selection, select none.
10 Image, resize to 450 pixels height.
11 File, new 600 x 450 pixels.
Fill with gradient.
12 Adjust, Blur, Gaussian blur 15.
13 Effects, L&K Elvida, Distance 150.
14 Copy your image, paste as a new layer.
15 Drop shadow, H-V 5, opacity 50, blur 5, color black.
Repeat the drop shadow with H-V min-5.
16 Activate Clone, settings in the zip.
17 Go to the middle of your image, click right.
18 Layers, new rasterlayer.
Click a few time on the left side of you image.
19 Raster duplicate, image, miror.
20 Raster 3 on Luminance, copy raster 3 on Luminance L.
21 Add border 3 pixels white, fill with gradient.
22 Add border 20 pixels dark color.
Select the border.
23 Effects, Plugin L&K's Frederiek.
Control 0-50, Control 1-6.
24 Effects, Plugin Bordermanie, Frame#1.
Border Width 5- Frame Width 5.
Selection, select none.
25 Add border 40 pixels white, select de border, fill with gradient.
Effects, L&K Elvida, distance 150.
26 Effects, Plugin Bordermanie, Frame#1.
Border Width 5- Frame Width 5.
Selection, select none.
27 Add the watermarks.
28 Image resize width 500 pixels.
29 File, save as JPG.
 
Deutsch

Mein Dank an Chris Ortega.
Plugins: Bordermania, L&K Frederiek, L&K Elvida.

1 Öffnen das Bild Chris Ortega in PSP.
2 Wählen einen dunkle Hintergrund, helle Vordergrundfarbe.
3 Farbverlauf, Stil linear, Winkel 45, Wiederholungen 10, Umkehren nein.
4 Fügen Grenze 3 Pixel weiß, füllen mit Farbverlauf.
5 Fügen Sie border1 Pixel dunkle Farbe.
6 Rand hinzufügen 3 Pixel weiß, füllen mit Farbverlauf.
7 Rand hinzufügen e 20 Pixel dunkle Farbe.
Wählen die rand.
8 Effekte, Plugin L&K's Frederiek.
Control 0-50, Control 1-6.
9 Effekte, Plugin Bordermanie, Frame # 1.
Border Width 5- Frame Width 5.
Auswahl, auswählen aufheben.
10 Bild, Größe ändren 450 Pixel Höhe.
11 Datei, neu 600 x 450 Pixel.
Füllen mit Farbverlauf.
12 Anpassen, Blur, Gaußscher blur 15.
13 Effekte, L&K Elvida, Distance 150.
14 Kopiere dein bild, einfügen als neue Ebene.
15 Schlagschatten, H-V 5, Deckung 50, Unschärfe 3, Farbe schwarz.
Wiederholen Schlagschatten mit H-V-5 min.
16 Aktiviere Cloner, Einstellungen in der zip.
17 Zurück in die Mitte des Bildes, klicken Sie rechts.
18 Ebenen, neue rasterebene.
Klicken Sie ein paar Mal auf der linken Seite von das Bild.
19 Raster Duplizieren, Bild spieglen.
20 Raster 3 auf Helligkeit, kopie Raster 3 auf Helligkeit V.
21 Rand hinzufügen 3 Pixel weiß, füllen mit Farbverlauf.
22 Rand hinzufügen 20 Pixel dunkle Farbe.
Wählen Sie die rand.
23 Effekte, Plugin L&K Frederiek.
Control 0-50, Control 1-6.
24 Effekte, Plugin Bordermanie, Frame # 1.
Border Width 5- Frame Width 5.
Auswahl, auswähl aufheben.
25 Rand hinzufügen 40 Pixel weiß, wählen die rand, füllen mit Farbverlauf.
Effekte, L&K Elvida, distance 150.
26 Effekte, Plugin Bordermanie, Frame # 1.
Border Width 5- Frame Width 5.
Auswahl, auswähl aufheben.
27 Fügen Sie den Wasserzeichen ein.
28 Bild Größe ändern 500 Pixel.
29 Datei, speichern als JPG.

Français

Merci à Chris Ortega.
Plugins: Bordermania, L&K Frederiek, L&K Elvida.

1 Ouvrez l'image Chris Ortega PSP.
2 Choisir 2 couleurs sur le tube, une foncée en arriere plan, une claire en avant plan.
3 Dégradé, style linéaire, angle 45, répétitions 5,inverser no.
4 Ajouter bordure 3 pixels blancs, remplir avec dégradé.
5 Ajouter bordure 1 pixel couleur foncée.
6 Ajouter bordure 3 pixels blancs, le remplir avec dégradé.
7 Ajouter bordure 20 pixels couleur sombre.
Sélectionnez la bordure.
8 Effets, Plugin L & K's Frederiek.
Contrôle0-50, contrôle1-6.
9 Effets, Plugin Bordermanie, Frame#1.
Border Width 5- Frame Width 5.
Sélection, désélectionner tout.
10 Image, redimensionner à 450 pixels de haut.
11 Fichier, nouveaux 600 x 450 pixels.
Remplir avec un dégradé.
12 Réglage, Flou, Flou gaussien 15.
13 Effets, L&K Elvida - Distance 150.
14 Copie votre image, coller comme un nouveau calque.
15 Ombre portée, H-V 5, opacité 50, flou 5, couleur noir.
Répéter ombre portée avec H-V-5 min.
16 Activer Cloner, les paramètres dans le zip.
17 Le milieu de votre image, clique à droit.
18 Calques, nouveau calqueraster.
Cliquez sur le côté gauche de votre image.
19 Raster dupliceur, l'image, le miroir.
20 Raster 3 sur Luminance, copie raster 3 sur Luminance H.
21 Ajouter bordure 3 pixels blancs, remplir avec dégradé.
22 Ajouter bordure 20 pixels couleur sombre.
Sélectionner la bordure.
23 Effets, Plugin L&K Frederiek.
Control 0-50, Control 1-6.
24 Effets, Plugin Bordermania, Frame # 1.
Border Width 5- Frame Width 5.
Selection, d"sélectionnez aucun.
25 Ajouter bordure 40 pixels blancs, sélectionnez la bordure, remplir avec dégradé.
Effets, L&K Elvida, distance 150.
26 Effets, Plugin Bordermanie, Frame # 1.
Border Width 5- Frame Width 5.
Sélection, désélectionner tout.
27 Ajouter les filigranes.
28 Image, redimensionner à 500 pixels.
29 Fichier, enregistrer en JPG.

Lesson ©designirene april 2009Een lach maakt je dag.
: [1]  
« vorige volgende »
:  

Powered by MySQL Powered by PHP SMF 2.0.18 | SMF © 2017, Simple Machines
TinyPortal 1.6.4 © 2005-2019

Er is een fout opgetreden!

Call to undefined function tportal_version()