PSP Forum
18 Februari 2019, 02:07:08 *
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Nieuws: Zoek je een lesje, een mooie tube, dan ben je hier op de juiste plaats, groeten Irene
 
   Startpagina   Help Zoek Inloggen Registreren   *
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
18 Februari 2019, 02:07:08

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
17 gasten, 0 leden
Pagina's: [1] 2 3 ... 10
 1 
 Gepost op: 24 Januari 2019, 11:28:40 
Gestart door Irene - Laatste bericht door Irene


Klik hier voor de materialen

1 Open de matrialen in PSP.
2 Activeer het bestand IDI[Backs]S2@18[1].2.1.
Inkleuren kan met Nik insteekfilters.
3 Kopieer de tube DI_cartoon24.png, plak als nieuwe laag.
4 Activeer de achtergrond raster.
5 Kopieer de tube sl_5, plak als nieuwe selectie.
6 Slagschaduw, H_V 3, dekking 40, vervaging 10, kleur zwart, niets selecteren.
7 Kopieer de tube DI_ST_TT_veder lesje ziek, plak als nieuwe selectie.
8 Slagschaduw, H_V 3, dekking 40, vervaging 10, kleur zwart, niets selecteren.
9 Activeer raster 1, herhaal de slagschaduw.
10 Type een tekst naar keuze, slagschaduw herhalen.
11 Vergeet je watermerk niet.
12 Bestand, opslaan als JPG.

Les ©designirene 23 januari 2019

Englisch


1 Open the materials in PSP.
2 Activate the file IDI [Backs] S2 @ 18 [1] .2.1.
Coloring is possible with Nik plug-in filters.
3 Copy the tube DI_cartoon24.png, paste as a new layer.
4 Activate the background grid.
5 Copy the tube sl_5, paste as a new selection.
6 Drop shadow, H_V 3, opacity 40, blur 10, color black, select none.
7 Copy the tube DI_ST_TT_veder lesje ill, paste as a new selection.
8 Drop shadow, H_V 3, opacity 40, blur 10, color black, select none.
9 Activate raster 1, repeat the drop shadow.
10 Type a text of your choice, repeat drop shadow.
11 Do not forget your watermark.
12 Save file as JPG.

Lesson ©designirene January 23, 2019

Deutsch

1 Öffnen Sie die Materialien in PSP.
2 Aktivieren Sie die Datei IDI [Backs] S2 @ 18 [1] .2.1.
Das Einfärben ist mit Nik Plug-In-Filtern möglich.
3 Kopieren Sie die Tube DI_cartoon24.png und fügen Sie sie als neue Ebene ein.
4 Aktivieren Sie das Hintergrundgitter.
5 Kopieren Sie die Tube sl_5 und fügen Sie sie als neue Auswahl ein.
6 Schlagschatten, H_V 3, Deckkraft 40, Unschärfe 10, Farbe Schwarz, Keine auswählen.
7 Kopieren Sie die Tube DI_ST_TT_veder lesje ill und fügen Sie sie als neue Auswahl ein.
8 Schlagschatten, H_V 3, Deckkraft 40, Unschärfe 10, Farbe Schwarz, keine auswählen.
9 Aktivieren Sie Raster 1 und wiederholen Sie den Schlagschatten.
10 Geben Sie einen Text Ihrer Wahl ein und wiederholen Sie den Schatten.
11 Vergessen Sie nicht Ihr Wasserzeichen.
12 Speichern Sie die Datei als JPG.

Lektion ©designirene 23 Januar 2019

French

1 Ouvrez les matériaux dans PSP.
2 Activer le fichier IDI [Backs] S2 @ 18 [1] .2.1.
La coloration est possible avec les filtres plug-in Nik.
3 Copiez le tube DI_cartoon24.png, collez-le en tant que nouveau calque.
4 Activez la grille d'arrière-plan.
5 Copiez le tube sl_5, collez-le comme une nouvelle sélection.
6 Ombre portée, H_V 3, opacité 40, flou 10, couleur noire, ne rien sélectionner.
7 Copiez le tube DI_ST_TT_veder lesje ill, collez-le comme une nouvelle sélection.
8 Ombre portée, H_V 3, opacité 40, flou 10, couleur noire, ne rien sélectionner.
9 Activez le raster 1, répétez l'ombre portée.
10 Tapez un texte de votre choix, répétez l'ombre portée.
11 N'oubliez pas votre filigrane.
12 Enregistrer le fichier au format JPG.

Lesson ©designirene 23 janvier 2019

 2 
 Gepost op: 20 Januari 2019, 17:11:11 
Gestart door Irene - Laatste bericht door Irene


Klik hier voor de zip Valentijn

1 Bestand, nieuw 800 x 800 pixels.
2 Open alle materialen in PSP.
3 Kies een frame DI_ST_TT_achtergrond valentijn 2019 4, deze is mijn voorbeeld.
4 Kopieer het frame, plak als nieuwe laag op je bestand.
5 Activeer en kopieer Varen indian summer2, plak als nieuwe laag.
6 Lagen, schikken omlaag verplaatsen, achteraan, plaats naar links.
7 Raster, dupliceer, afbeelding spiegelen, verplaats wat naar rechts en omhoog.
8 Lagen samenvoegen, omlaag samenvoegen.
9 Kopieer de tube DI_TT_ST gras1, plak als nieuwe laag, verplaats naar beneden, zie voorbeeld.
10 Kopieer de tube DI_TT_ST_ladder2, plak als nieuwe laag op raster 2.
11 Kopieer nu een tube van GerdaKern@t-online.de, plak als nieuwe laag.
Deze moet je aanpassen, persoonlijk weet ik niet welke je zal gebruiken.
12 Kopieer de tube DI_ST_TT vlinder1(14), plak 2 maal als nieuwe selectie.
Inkleuren kan, roteren kan.
13 Kopieer de tube DI_TT_ST sneeuwklokjes1, plak als nieuwe laag plaats links.
14 Raster dupliceer, afbeelding spiegelen.
18 Kopieer de tube FM-Summer Day Element-26, plak als nieuwe selectie, niets selecteren.
19 Lagen, zichtbare lagen samenvoegen.
20 Slagschaduw, H_V 3, dekking 30, vervaging 10, kleur zwart.
21 Plaats je watermerk.
22 Kopieer deze afbeelding, plak op DI_vlindertjes1 (5).
23 Wis onderaan de vlindertjes, met de wisser.
24 Bestand, opslaan als PNG.

Les  ©designirene 2019

  Englisch

1 File, new 800 x 800 pixels.
2 Open all materials in PSP.
3 Choose a frame, DI_ST_TT_background valentine 2019 4, this is my example.
4 Copy the frame tube, paste as a new layer on your file.
5 Activate and copy tube Varen indian summer2, paste as a new layer.
6 Layers, arrange move down, to the back, place left.
7 Raster, duplicate, mirror image, move to right and a bit up.
8 Layers, merge down.
9 Copy the tube DI_TT_ST grass1, paste as a new layer, move down, see example.
10 Copy the tube DI_TT_ST_ladder2, paste as a new layer on raster 2.
11 Copy a tube from GerdaKern@t-online.de, paste as a new layer.
You have to adjust this, personally I do not know which one you will use.
12 Copy the tube DI_ST_TT vlinder1(14), paste 2 times as a new selection.
Coloring can, can rotate. Select none.
13 Copy the tube DI_TT_ST sneeuwklokje1, paste as a new layer on the left.
14 Duplicate raster, image mirror.
18 Copy the tube FM-Summer Day Element-26, paste as a new selection, select none.
19 Layers, merge visible layers.
20 Drop shadow, H_V 3, opacity 30, blur 30, color black.
21 Add your watermark, do not forget.
22 Copy this image, paste on to DI_vlindertjes1 (5).
23 Erase at the bottom of the butterflies, with the eraser.
24 File, save as PNG.

Lesson © designirene 2019

Deutsch

1 Datei, neue 800 x 800 Pixel.
2 Öffnen Sie alle Materialien in PSP.
3 Wählen Sie einen Frame aus. DI_ST_TT_background Valentine 2019 4, das ist mein Beispiel.
4 Kopieren Sie den Rahmen und fügen Sie ihn als neue Ebene in Ihre Datei ein.
5 Aktivieren und kopieren Sie Varen indian summer2 und fügen Sie es als neue Ebene ein.
6 Ebenen, nach unten rücken, zurückstellen, nach links platzieren.
7 Raster, duplizieren, spiegeln, leicht nach rechts und oben verschieben.
8 Ebenen zusammenführen, nach unten zusammenführen.
9 Kopieren Sie die Tube DI_TT_ST grass1, fügen Sie sie als neue Ebene ein und verschieben Sie sie nach unten, siehe Beispiel.
10 Kopieren Sie die Tube DI_TT_ST_ladder2 und fügen Sie sie als neue Ebene in Raster 2 ein.
11 Kopieren Sie eine Tube von GerdaKern@t-online.de und fügen Sie sie als neue Ebene ein.
Sie müssen dies anpassen, ich persönlich weiß nicht, welche Sie verwenden werden.
12 Kopieren Sie die Tube DI_ST_TT vlinder1 (14) und fügen Sie sie 2-mal als neue Auswahl ein.
Farbgebung kann drehen.
13 Kopieren Sie die Tube DI_TT_ST Schneeglöckchen1 und fügen Sie sie als neue Ebene links ein.
14 Raster-Duplikat, Spiegelbild.
18 Kopieren Sie die Tube FM-Summer Day Element-26, fügen Sie sie als neue Auswahl ein und wählen Sie none.
19 Ebenen, sichtbare Ebenen zusammenführen.
20 Schlagschatten, H_V 3, Deckkraft 30, Unschärfe 10, Farbe schwarz.
21 Platzieren Sie Ihr Wasserzeichen.
22 Kopieren Sie dieses Bild, und fügen Sie es in DI_vlindertjes1 (5) ein.
23 Mit dem Radiergummi an der Unterseite der Schmetterlinge abwischen.
24 Datei, als PNG speichern.

Lektion © designirene 2019

Hier vind je Gerda's Poser TubeDank je wel Gerda 3 
 Gepost op: 19 Januari 2019, 20:10:46 
Gestart door Irene - Laatste bericht door Irene

Templates

 4 
 Gepost op: 19 Januari 2019, 17:13:25 
Gestart door Irene - Laatste bericht door Irene


Kleutertje

Om in deze les het frame in te kleuren kan je ook de insteekfilter Effects, Unlimited2.0, gebruiken, klik randomize en speel met de instellingen.

1 Open de materialen in PSP.
2 Activeer het frame DI_frameveren1, dit kan je inkleuren.
3 Open een kind tube, langste zijde 400 pixels.
4 Kopieer de tube, plak als nieuwe laag.
5 Lagen, schikken omlaag verplaatsen.
6 Activeer raster1.
7 Kopieer de DI_ST_TT tak1 groen, plak als nieuw laag.
8 Kopieer de tube DI_ST_TT gras les kleuter, plak als nieuwe laag onderaan.
9 Kopieer de tube ©DI_TT_ST_tulpleskleutertje, plak als nieuwe laag.
10 Lagen schikken omlaag verplaatsen.
11 Kopieer de tube DI_plant-sculptures5, plak als nieuwe laag.
Of kopieer de scratch-gardenscene, plak als nieuwe laag, dit op raster4.
12 Kopieer de tube DI_ST_TT mieren3, plak als nieuwe selectie, niets selecteren.
13 Wis eventueel alle vuiltjes onderaan als je er hebt.
14 Vergeet je watermerk niet.
15 Bestand opslaan als PNG.

Les designirene 19/1/2019

Englisch

To color the frame in this lesson you can also use the plug-in filter Effects, Unlimited2.0, click randomize and play with the settings.

1 Open the materials in PSP.
2 Activate the frame DI_frameveren1, you can color it.
3 Open a child tube, longest side 400 pixels.
4 Copy the tube, paste as a new layer.
5 Move layers, move down.
6 Activate raster1.
7 Copy the DI_ST_TT tak1 groen, paste as new layer.
8 Copy the tube DI_ST_TT grass les kleuter, paste as a new layer at the bottom.
9 Copy the tube © DI_TT_ST_tulpleskleutertje, paste as a new layer.
10 Layers, arrange move down.
11 Copy the tube DI_plant-sculptures5, paste as a new layer.
Or copy the scratch garden scene, paste as a new layer, this on raster4.
12 Copy the tube DI_ST_TT mieren3, paste as a new selection, select none.
13 Clear any dirt at the bottom if you have one.
14 Do not forget your watermark.
15 Save file as PNG.Lesson designirene 19/1/2019 5 
 Gepost op: 17 Januari 2019, 19:23:47 
Gestart door Irene - Laatste bericht door Irene
Vergeten tube ?

Geen idee of ik deze ooit gedeeld heb, vandaar de vergeten map.

 6 
 Gepost op: 17 Januari 2019, 19:14:54 
Gestart door Irene - Laatste bericht door Irene


 7 
 Gepost op: 17 Januari 2019, 09:23:31 
Gestart door Irene - Laatste bericht door Irene
Verlopen

Patronen

Goud / Zilver en meer


 8 
 Gepost op: 16 Januari 2019, 19:48:11 
Gestart door Irene - Laatste bericht door Irene
Penselen nieuw 2019


Linken controle Januari 2019

 9 
 Gepost op: 16 Januari 2019, 19:07:44 
Gestart door Irene - Laatste bericht door Irene

 10 
 Gepost op: 16 Januari 2019, 12:51:37 
Gestart door Irene - Laatste bericht door Irene

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!