PSP Forum

Feestdagen lessen ©designirene => Lessen Moeder / Vaderdag ©designirene => Topic gestart door: Irene op 2 maart 2017, 16:42:44

Titel: Moederdag / Mothersday / Muttertag / NDL - English - Deutsch
Bericht door: Irene op 2 maart 2017, 16:42:44

(https://image.ibb.co/eeU04k/moederdag1.jpg)

 KLik hier voor de zip (https://drive.google.com/file/d/0B2QyOe6Jhg-3eXZkeW9jYUF0b0E/view?usp=sharing)

Poser tube naar keuze.

1 Bestand, 800 x 800 pixels.
2 Kopieer de Arbors of Roses_Arbor3_Scrap and Tubes.png, plak als nieuwe laag.
3 Kopieer de DI_ST_TT bordermoederdag1.png, plak als nieuwe laag.
4 Kopieer de tube draad.png, plak als nieuwe laag, plaats achteraan.
5 Kopieer je gekozen posertje of tube, plak als nieuwe laag.
6 Activeer raster 4.
7 Kopieer de tube tak.png, plak als nieuwe selectie op de draad rechts, herhaal links, niets selecteren.
8 Activeer raster1, kopieer tak 19.png, plak als nieuwe selectie links, niets selecteren.
9 Raster dupliceer, afbeelding spiegelen. In deze tak ben je vrij.
10 Lagen, zichtbaar samenvoegen.
11 Activeer DI_ST_TT frame1.png, inkleuren indien gewenst.
12 Kopieer je afbeelding, plak in de selectie, niets selecteren.
13 Slagschaduw, H_V 3, dekking30, vervaging 5, kleur zwart.
14 Kopieer de DI_hond14klein.png, plak als nieuwe laag rechts.
15 Kopieer de DI_TT_ST_bloemen86.png, plak als nieuwe laag.
16 Rand toevoegen 2 pixels kleur van het frame.
17 Plaats je watermerk.
18 Bestand, opslaan als JPG.

Les ©designirene maart 2017

(https://image.ibb.co/hEzNH5/mothrsday.jpg)

Poser tube of your choice.

1 File, 800 x 800 pixels.
2 Copy the Arbors or Roses_Arbor3_Scrap and Tubes.png, paste as new layer.
3 Copy the DI_ST_TT bordermoederdag1.png, paste as new layer.
4 Copy the tube draad.png, paste as new layer, place in the back.
5 Copy your chosen posertje or tube, paste as a new layer.
6 Activate raster 4.
7 Copy tak.png tube, paste as a new selection on the line right, repeat left, select none.
8 Activate raster 1, branch 19.png copy, paste as a new selection links, select none.
9 Raster duplicate, mirror image. In this branch you are free.
10 Layers, merge visible.
11 Activate DI_ST_TT frame1.png, coloring if desired.
12 Copy your image and paste into selection, select none.
13 Drop Shadow, H_V 3 dekking30, blur 5, color black.
14 Copy DI_hond14klein.png, paste as new layer right.
15 Copy DI_TT_ST_bloemen86.png, paste as new layer.
16 Add border 2 pixels color of the frame.
17 Add your watermark.
18 File, save as JPG.

Lesson ©designirene march 2017

(https://image.ibb.co/hGJGc5/muttertag.jpg)

Poser Tube Ihrer Wahl.

1 Datei, 800 x 800 Pixel.
2 Kopieren Sie die Dorne oder Roses_Arbor3_Scrap und Tubes.png Einfügen als neue Ebene.
3 Kopieren Sie die DI_ST_TT bordermoederdag1.png Einfügen als neue Ebene.
4 Kopieren Sie die tube draad.png Einfügen als neue Ebene, legen zurück.
5 Kopieren Sie die ausgewählte posertje oder tube, paste als neue Ebene.
6 Aktivieren Sie Raster 4.
7 Kopieren Sie tube tak.png, Einfügen als neue Auswahl auf der Linie rechts, links wiederholen.
8 Aktivieren Sie Raster 1, tak 19.png Kopieren, Einfügen als neue Auswahl von Links
9 Ebene duplizieren, Spiegelbild, hier sind Sie frei in.
10 Ebenen, sichtbar zusammenfassen.
11 Aktivieren DI_ST_TT frame1.png, falls gewünscht Färbung.
12 Kopieren Sie das Bild und einfügen bei der Auswahl.
13 Schlagschatten, H_V 3 dekking30, verschwimmen 5, Farbe schwarz.
14 Kopieren DI_hond14klein.png Kopieren, Einfügen als neue ebene rechts.
15 Kopieren DI_TT_ST_bloemen86.png als nue ebene Links.
16 Rand hinzufügen 2 Pixel Farbe des Rahmens.
17 Vergessen Sie Ihre Wasserzeichen nicht.
18 Datei speichern als JPG.

Lektion ©designirene März 2017

Hier vind je Gerda's Poser Tube

(https://image.ibb.co/fsFFLQ/Irene_Zertifikat_von_Gerda.jpg) (http://gerdasposerdesign.blogspot.be/)

/center]